DANE KONTAKTOWE:
biurogeomatics@gmail.com
 

 

 Imię i nazwisko*

Telefon*

Adres e-mail*

Treść*

* pola wymagane


KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO W GEOMATICS USŁUGI GEODEZYJNE INŻ. TOMASZ URBAŃSKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie
danych) („Rozporządzenie”), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest GEOMATICS USŁUGI GEODEYJNE INŻ. TOMASZ URBAŃSKI z siedzibą w
Koszalinie ul. Jachtowa 6, 75-206 Koszalin.
GEOMATICS USŁUGI GEODEZYJNE INŻ. TOMASZ URBAŃSKI będzie przetwarzać Państwa dane w celu :
bieżącej korespondencji związanej z realizacją wszelkich zawartych umów,
w celach kontaktowych, które są niezbędne w celu oferowania, podejmowania negocjacji i
kontraktowania usług,w celu odzyskiwania należności z tytułu zawartych umów,
w celach związanych z prowadzeniem korespondencji biznesowej.
Brak Państwa zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić realizację zawartych umów.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych przez GEOMATICS USŁUGI GEODEZYJNE INŻ. TOMASZ URBAŃSKI
, w celu i na podstawach wskazanych powyżej.
Wówczas, GEOMATICS USŁUGI GEODEZYJNE INŻ. TOMASZ URBAŃSKI niezwłocznie zaprzestanie
czynności przetwarzania Państwa danych w tych celach, za
wyjątkiem sytuacji, w których zachodzić będą ważne oraz prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też, gdy Państwa dane będą niezbędne, do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.
Jednocześnie wskazujemy, że Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez GEOMATICS
USŁUGI GEODEZYJNE INŻ. TOMASZ URBAŃSKI wyłącznie
przez okres niezbędny do realizacji usług zleconych naszej firmie.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom GEOMATICS USŁUGI GEODEZYJNE
INŻ. TOMASZ URBAŃSKI którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych,
żądania usunięcia danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia swoich danych,wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo, do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych
osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie
z prawem,zanim zgoda została wycofana.
Informujemy, iż celu ochrony danych osobowych zostały wdrożone odpowiedni środki ochrony
technicznej iorganizacyjnej.